درباره ما

شرکت مهتا با کوششی بی پایان سعی در جاودانه ساختن زیبایی لحظه ای بسیار خاص از زمان دارد. شور و اشتیاق فراوان به همراه احساساتی بس لطیف است که سبب خلق خاطره ای اینچنین با ارزش و نادر می گردد. مجسمه هایی که ما در شرکت مهتا خلق می کنیم شکلی منحصر به فرد از دلبندان شما را برای همیشه زنده نگه می دارند. ما اطمینان داریم که شما لذتی فوق العاده از تماشای این هنر زیبا با زیبایی تمام نشدنی آن خواهید برد. این مجسمه های کوچک یادآور طعم لحظه های خوش کودکی و نوزادی دلبندان شما هستند و زیباییشان تا ابد موجب ستایش وحیرت خواهد بود چرا که آنها با عشقی برخاسته از اعماق قلب و روح ساخته شده اند

essay club >

Here at Mahta. We endeavour to capture the essence of an exact moment in time.

 With passion and tender loving care, we work together to create something so precious and so rare. Here at Mahta, honoured we are, to re-create a sculpture that celebrates the unique shape and form of your loved ones contrast paper. We hope, great pleasure you will take from gazing upon these timeless beautiful pieces of art. They will stand the test of time and be admired forever as they are made with love, straight from the heart

writemyessayrapid.com</a

<span stylOnline Drugstore,generic cialis 5mg canada,Free shipping,order Sertraline,Discount 10%e=”font-family: tahoma;font-size: 12px”>